Open Source ระบบ Invoice ที่เขียนด้วย Laravel Framework

Crater เป็น Open Source ที่เขียนขึ้นจาก Laravel Framework สามารถใช้ได้ทั้ง mobile และ web ตัวระบบเหมาะสำหรับ Freelance และ ธุรกิจขนาดเล็ก แถมหน้าตาของใบ Invoice และ Quotation ยังหน้าตาดีอีกต่างหาก

Single Page Application Flow

SPA (Single Page Application) คืออะไร

SPA คือ การที่เรามีไฟล์ index.html และทำการ import javascript เข้ามาใช้งานซึ่ง HTML ต่างๆเราก็จะเขียนใน Component และอยู่ใน javascript ทั้งหมด

Multi Page Application Cycle

MPA (Multi Page Application) คืออะไร

MPA คือการที่เรามีเว็บไซต์หลายๆหน้าและแยกไฟล์กัน เป็นที่มาของคำว่า Multi Page ซึ่งต่างจาก SPA ที่มีแค่หน้าเดียว MPA เวลาที่ทำการเปลี่ยนหน้า

Components & Slots ใน Laravel

สำหรับการออกแบบเว็บไซต์นั้น การที่ทำให้ code ของเรา Reuse ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อย เพราะนอกจากจะเรียกใช้งานได้บ่อยๆแล้วเวลาแก้ไข สามารถแก้ไขที่จุดเดียวเปลี่ยนทั้ง Application ได้เลย วันนี้จะขอมาพูดถึงเรื่อง Components & Slots

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม และอ่านบทความของผมครับ หากใครมีคำถามหรืออยากให้ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้บทความ หรือส่งเรื่องเข้ามาที่ Email ได้เลยครับ หัวข้อไหนน่าสนใจ ผมจะหยิบมาเขียนบทความให้ได้อ่านกันเรื่อยๆครับ

Scroll to Top
Scroll to Top