มา convert DB MySQL to PostgreSQL กันเถอะ

MySQL คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ก็ตั้งแต่เรียนมา