• All
  • Laravel
  • Vuejs
วิธีใช้ Blade Template ตอนที่ 1
LaravelPHP

สอน Laravel 7 EP 15 – การใช้งาน Blade Templates

การใช้งาน Blade Templates ใน Laravel นั้นก็เพื่อช่วยให้เราเขียน PHP เพื่อ echo ข้อมูลได้ง่าย สามารถเรียกใช้ Layout ต่างๆ หรือ Blade directive ได้

วิธีทำ many to many relationships ใน laravel
LaravelPHP

สอน Laravel EP 14 – การทำ DB Relationships แบบ Many to Many

Many to Many (เมนี่ ทู เมนี่) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง แบบเฉพาะโดยมีการเชื่อมชนิดข้อมูลโดยที่ แต่ละข้อมูลสามารถมีรายการได้หลากหลาย

วิธีทำ One to Many relationships ใน laravel
LaravelPHP

สอน Laravel EP 13 – การทำ DB Relationships แบบ one to many

สำหรับความสัมพันธ์ตารางแบบ one to many นั้นพบเห็นได้บ่อยมากในการทำ web application ยกตัวอย่าง ผู้ใช้ 1 คน มีออเดอร์สินค้าได้หลายรายการ

วิธีทำ One to one relationships ใน laravel
LaravelPHP

สอน Laravel EP 12 – การทำ DB Relationships แบบ one to one

วิธีการทำ Database Relationships ใน Laravel นั้นง่ายมากๆครับ ถ้าเราทำถูกหลัก convention ของเค้า ยกตัวอย่างการสร้าง table users ครับ Primary key ของ table users ควรเป็น id

วิธีใช้งาน artisan tinker
LaravelPHP

สอน Laravel EP 11 – วิธีใช้งาน artisan tinker

เครื่องมือ artisan tinker เป็นอีก 1 เครื่องมือที่จะช่วยให้เราทดสอบ code ของเราก่อนเขียนจริง หรือแม้กระทั่งทดลองเรียกฟังก์ชั่นต่างๆที่เราสร้างใน Laravel

คำสั่ง artisan พื้นฐานใน laravel
LaravelPHP

สอน Laravel EP 10 – คำสั่ง Artisan พื้นฐานใน Laravel

Facebook i …

ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม และอ่านบทความของผมครับ หากใครมีคำถามหรืออยากให้ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้บทความ หรือส่งเรื่องเข้ามาที่ Email ได้เลยครับ หัวข้อไหนน่าสนใจ ผมจะหยิบมาเขียนบทความให้ได้อ่านกันเรื่อยๆครับ

Scroll to Top
Scroll to Top